Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_login_failed ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_login_failed', $username )
Parametry:
  • (string) $username Username or email address.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a user login has failed.

Źródło

do_action( 'wp_login_failed', $username );