Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_login ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_login', $user->user_login, $user )
Parametry: (2)
  • (string) $user_login Username.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User) $user WP_User object of the logged-in user.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the user has successfully logged in.

Źródło

do_action( 'wp_login', $user->user_login, $user );