Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_user_login ›

Od2.0.3
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_user_login', $sanitized_user_login )
Parametry:
  • (string) $sanitized_user_login Username after it has been sanitized.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a username after it has been sanitized.

This filter is called before the user is created or updated.

Źródło

$pre_user_login = apply_filters( 'pre_user_login', $sanitized_user_login );