wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.force_ssl_login › WordPress Function

Od2.6.0
Przestarzały4.4.0
force_ssl_login ( $force = null )
Parametry:
  • (string|bool) $force Optional Whether to force SSL login. Default null.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zobacz:
Powrót:
  • (bool) True if forced, false if not forced.
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether SSL login should be forced.Źródło

function force_ssl_login( $force = null ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.4.0', 'force_ssl_admin()' );
	return force_ssl_admin( $force );
}