Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.force_ssl_content ›

Od2.8.5
Przestarzałyn/a
force_ssl_content ( $force = '' )
Parametry:
  • (bool) $force
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (bool) True if forced, false if not forced.
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether to force SSL on content.Źródło

function force_ssl_content( $force = '' ) {
	static $forced_content = false;

	if ( '' != $force ) {
		$old_forced     = $forced_content;
		$forced_content = $force;
		return $old_forced;
	}

	return $forced_content;
}