Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ssl_constants ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
wp_ssl_constants ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Defines SSL-related WordPress constants.Źródło

function wp_ssl_constants() {
	/**
	 * @since 2.6.0
	 */
	if ( ! defined( 'FORCE_SSL_ADMIN' ) ) {
		if ( 'https' === parse_url( get_option( 'siteurl' ), PHP_URL_SCHEME ) ) {
			define( 'FORCE_SSL_ADMIN', true );
		} else {
			define( 'FORCE_SSL_ADMIN', false );
		}
	}
	force_ssl_admin( FORCE_SSL_ADMIN );

	/**
	 * @since 2.6.0
	 * @deprecated 4.0.0
	 */
	if ( defined( 'FORCE_SSL_LOGIN' ) && FORCE_SSL_LOGIN ) {
		force_ssl_admin( true );
	}
}