Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_templating_constants ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
wp_templating_constants ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Defines templating related WordPress constantsŹródło

function wp_templating_constants() {
	/**
	 * Filesystem path to the current active template directory
	 *
	 * @since 1.5.0
	 */
	define( 'TEMPLATEPATH', get_template_directory() );

	/**
	 * Filesystem path to the current active template stylesheet directory
	 *
	 * @since 2.1.0
	 */
	define( 'STYLESHEETPATH', get_stylesheet_directory() );

	/**
	 * Slug of the default theme for this installation.
	 * Used as the default theme when installing new sites.
	 * It will be used as the fallback if the current theme doesn't exist.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 * @see WP_Theme::get_core_default_theme()
	 */
	if ( ! defined( 'WP_DEFAULT_THEME' ) ) {
		define( 'WP_DEFAULT_THEME', 'twentytwenty' );
	}

}