wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.force_ssl_admin › WordPress Function

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
force_ssl_admin ( $force = null )
Parametry:
  • (string|bool) $force Optional. Whether to force SSL in admin screens. Default null.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Powrót:
  • (bool) True if forced, false if not forced.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether to force SSL used for the Administration Screens.Źródło

function force_ssl_admin( $force = null ) {
	static $forced = false;

	if ( ! is_null( $force ) ) {
		$old_forced = $forced;
		$forced     = $force;
		return $old_forced;
	}

	return $forced;
}