Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



get_self_link ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
get_self_link ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Correct link for the atom:self element.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the link for the currently displayed feed.



Źródło

function get_self_link() {
	$host = @parse_url( home_url() );
	return set_url_scheme( 'http://' . $host['host'] . wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) );
}