Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.self_link ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
self_link ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the link for the currently displayed feed in a XSS safe way.

Generate a correct link for the atom:self element.Źródło

function self_link() {
	/**
	 * Filters the current feed URL.
	 *
	 * @since 3.6.0
	 *
	 * @see set_url_scheme()
	 * @see wp_unslash()
	 *
	 * @param string $feed_link The link for the feed with set URL scheme.
	 */
	echo esc_url( apply_filters( 'self_link', get_self_link() ) );
}