wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_link › WordPress Function

Od2.0.0
Przestarzały2.1.0
get_link ( $bookmark_id, $output = OBJECT, $filter = 'raw' )
Parametry: (3)
 • (int) $bookmark_id ID of link
  Wymagane: Tak
 • (string) $output Optional. Type of output. Accepts OBJECT, ARRAY_N, or ARRAY_A. Default OBJECT.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: OBJECT
 • (string) $filter Optional. How to filter the link for output. Accepts 'raw', 'edit', 'attribute', 'js', 'db', or 'display'. Default 'raw'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'raw'
Zobacz:
Powrót:
 • (object|array) Bookmark object or array, depending on the type specified by `$output`.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves bookmark data based on ID.Źródło

function get_link( $bookmark_id, $output = OBJECT, $filter = 'raw' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_bookmark()' );
	return get_bookmark($bookmark_id, $output, $filter);
}