Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_links ›

Od1.0.1
Przestarzały2.1.0
wp_get_links ( $args = '' )
Parametry:
  • (string) $args a query string
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zobacz:
Powrót:
  • (null|string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets the links associated with category.Źródło

function wp_get_links($args = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_list_bookmarks()' );

	if ( strpos( $args, '=' ) === false ) {
		$cat_id = $args;
		$args = add_query_arg( 'category', $cat_id, $args );
	}

	$defaults = array(
		'after' => '<br />',
		'before' => '',
		'between' => ' ',
		'categorize' => 0,
		'category' => '',
		'echo' => true,
		'limit' => -1,
		'orderby' => 'name',
		'show_description' => true,
		'show_images' => true,
		'show_rating' => false,
		'show_updated' => true,
		'title_li' => '',
	);

	$parsed_args = wp_parse_args( $args, $defaults );

	return wp_list_bookmarks($parsed_args);
}