Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_linksbyname ›

Od1.0.1
Przestarzały2.1.0
wp_get_linksbyname ( $category, $args = '' )
Parametry: (2)
  • (string) $category The category to use.
    Wymagane: Tak
  • (string) $args
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zobacz:
Powrót:
  • (string|null)
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets the links associated with the named category.Źródło

function wp_get_linksbyname($category, $args = '') {
	_deprecated_function(__FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_list_bookmarks()');

	$defaults = array(
		'after' => '<br />',
		'before' => '',
		'categorize' => 0,
		'category_after' => '',
		'category_before' => '',
		'category_name' => $category,
		'show_description' => 1,
		'title_li' => '',
	);

	$parsed_args = wp_parse_args( $args, $defaults );

	return wp_list_bookmarks($parsed_args);
}