Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_tag_link ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
get_tag_link ( $tag )
Parametry:
  • (int|object) $tag Tag ID or object.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (string) Link on success, empty string if tag does not exist.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the link to the tag.Źródło

function get_tag_link( $tag ) {
	return get_category_link( $tag );
}