Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_userdatabylogin ›

Od0.71
Przestarzały3.3.0
get_userdatabylogin ( $user_login )
Parametry:
  • (string) $user_login User's username
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (bool|object) False on failure, User DB row object
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve user info by login name.Źródło

function get_userdatabylogin($user_login) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', "get_user_by('login')" );
	return get_user_by('login', $user_login);
}