Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_user_details ›

Od3.0.0
Przestarzały3.0.0
get_user_details ( $username )
Parametry:
  • (string) $username Username.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Deprecated functionality to retrieve user information.Źródło

function get_user_details( $username ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'get_user_by()' );
	return get_user_by('login', $username);
}