Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_user_meta ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_user_meta ( $user_id, $key = '', $single = false )
Parametry: (3)
 • (int) $user_id User ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $key Optional. The meta key to retrieve. By default, returns data for all keys.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (bool) $single Whether to return a single value.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Linki:
Powrót:
 • (mixed) Will be an array if $single is false. Will be value of meta data field if $single is true.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve user meta field for a user.Źródło

function get_user_meta( $user_id, $key = '', $single = false ) {
	return get_metadata( 'user', $user_id, $key, $single );
}