Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_term_meta ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
get_term_meta ( $term_id, $key = '', $single = false )
Parametry: (3)
 • (int) $term_id Term ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $key Optional. The meta key to retrieve. If no key is provided, fetches all metadata for the term.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (bool) $single Whether to return a single value. If false, an array of all values matching the `$term_id`/`$key` pair will be returned. Default: false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Powrót:
 • (mixed) If `$single` is false, an array of metadata values. If `$single` is true, a single metadata value.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves metadata for a term.Źródło

function get_term_meta( $term_id, $key = '', $single = false ) {
	return get_metadata( 'term', $term_id, $key, $single );
}