Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_site_meta ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
get_site_meta ( $site_id, $key = '', $single = false )
Parametry: (3)
 • (int) $site_id Site ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $key Optional. The meta key to retrieve. By default, returns data for all keys. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (bool) $single Optional. Whether to return a single value. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Powrót:
 • (mixed) Will be an array if $single is false. Will be value of meta data field if $single is true.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves metadata for a site.Źródło

function get_site_meta( $site_id, $key = '', $single = false ) {
	return get_metadata( 'blog', $site_id, $key, $single );
}