wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_usermeta › WordPress Function

Od2.0.0
Przestarzały3.0.0
get_usermeta ( $user_id, $meta_key = '' )
Parametry: (2)
  • (int) $user_id User ID
    Wymagane: Tak
  • (string) $meta_key Optional. Metadata key. Default empty.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zobacz:
Powrót:
  • (mixed)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve user metadata.

If $user_id is not a number, then the function will fail over with a 'false' boolean return value. Other returned values depend on whether there is only one item to be returned, which be that single item type. If there is more than one metadata value, then it will be list of metadata values.


Źródło

function get_usermeta( $user_id, $meta_key = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'get_user_meta()' );
	global $wpdb;
	$user_id = (int) $user_id;

	if ( !$user_id )
		return false;

	if ( !empty($meta_key) ) {
		$meta_key = preg_replace('|[^a-z0-9_]|i', '', $meta_key);
		$user = wp_cache_get($user_id, 'users');
		// Check the cached user object.
		if ( false !== $user && isset($user->$meta_key) )
			$metas = array($user->$meta_key);
		else
			$metas = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare("SELECT meta_value FROM $wpdb->usermeta WHERE user_id = %d AND meta_key = %s", $user_id, $meta_key) );
	} else {
		$metas = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare("SELECT meta_value FROM $wpdb->usermeta WHERE user_id = %d", $user_id) );
	}

	if ( empty($metas) ) {
		if ( empty($meta_key) )
			return array();
		else
			return '';
	}

	$metas = array_map('maybe_unserialize', $metas);

	if ( count($metas) === 1 )
		return $metas[0];
	else
		return $metas;
}