Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_meta ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
get_post_meta ( $post_id, $key = '', $single = false )
Parametry: (3)
 • (int) $post_id Post ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $key Optional. The meta key to retrieve. By default, returns data for all keys. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (bool) $single Optional. If true, returns only the first value for the specified meta key. This parameter has no effect if $key is not specified. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Powrót:
 • (mixed) Will be an array if $single is false. Will be value of the meta field if $single is true.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves a post meta field for the given post ID.Źródło

function get_post_meta( $post_id, $key = '', $single = false ) {
	return get_metadata( 'post', $post_id, $key, $single );
}