wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_stati › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_post_stati ( $args = array(), $output = 'names', $operator = 'and' )
Parametry: (3)
 • (array|string) $args Optional. Array or string of post status arguments to compare against properties of the global `$wp_post_statuses objects`. Default empty array.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
 • (string) $output Optional. The type of output to return, either 'names' or 'objects'. Default 'names'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'names'
 • (string) $operator Optional. The logical operation to perform. 'or' means only one element from the array needs to match; 'and' means all elements must match. Default 'and'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'and'
Zobacz:
Powrót:
 • (string[]|stdClass[]) A list of post status names or objects.
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets a list of post statuses.Źródło

function get_post_stati( $args = array(), $output = 'names', $operator = 'and' ) {
	global $wp_post_statuses;

	$field = ( 'names' === $output ) ? 'name' : false;

	return wp_filter_object_list( $wp_post_statuses, $args, $operator, $field );
}