wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.delete_term_meta › WordPress Function

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
delete_term_meta ( $term_id, $meta_key, $meta_value = '' )
Parametry: (3)
 • (int) $term_id Term ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Metadata name.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $meta_value Optional. Metadata value. If provided, rows will only be removed that match the value. Must be serializable if non-scalar. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Powrót:
 • (bool) True on success, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes metadata matching criteria from a term.Źródło

function delete_term_meta( $term_id, $meta_key, $meta_value = '' ) {
	return delete_metadata( 'term', $term_id, $meta_key, $meta_value );
}