Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.delete_user_meta ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
delete_user_meta ( $user_id, $meta_key, $meta_value = '' )
Parametry: (3)
 • (int) $user_id User ID
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Metadata name.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $meta_value Optional. Metadata value.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Linki:
Powrót:
 • (bool) True on success, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove metadata matching criteria from a user.

You can match based on the key, or key and value. Removing based on key and value, will keep from removing duplicate metadata with the same key. It also allows removing all metadata matching key, if needed.Źródło

function delete_user_meta( $user_id, $meta_key, $meta_value = '' ) {
	return delete_metadata( 'user', $user_id, $meta_key, $meta_value );
}