wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.delete_meta › WordPress Function

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
delete_meta ( $mid )
Parametry:
  • (int) $mid
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool)
Zdefiniowane na:
Codex:

Deletes post meta data by meta ID.Źródło

function delete_meta( $mid ) {
	return delete_metadata_by_mid( 'post', $mid );
}