wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_user_by_email › WordPress Function

Od2.5.0
Przestarzały3.3.0
get_user_by_email ( $email )
Parametry:
  • (string) $email User's email address
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (bool|object) False on failure, User DB row object
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve user info by email.Źródło

function get_user_by_email($email) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', "get_user_by('email')" );
	return get_user_by('email', $email);
}