Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_user_to_edit ›

Od2.0.5
Przestarzałyn/a
get_user_to_edit ( $user_id )
Parametry:
  • (int) $user_id User ID.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (WP_User|bool) WP_User object on success, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve user data and filter it.Źródło

function get_user_to_edit( $user_id ) {
	$user = get_userdata( $user_id );

	if ( $user ) {
		$user->filter = 'edit';
	}

	return $user;
}