wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_to_edit › WordPress Function

Od2.0.0
Przestarzały3.5.0
get_post_to_edit ( $id )
Parametry:
  • (int) $id
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (WP_Post)
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets an existing post and format it for editing.Źródło

function get_post_to_edit( $id ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0', 'get_post()' );

	return get_post( $id, OBJECT, 'edit' );
}