Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_tags_to_edit ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
get_tags_to_edit ( $post_id, $taxonomy = 'post_tag' )
Parametry: (2)
  • (int) $post_id
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy Optional. The taxonomy for which to retrieve terms. Default 'post_tag'.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'post_tag'
Powrót:
  • (string|bool|WP_Error)
Zdefiniowane na:
Codex:

Get comma-separated list of tags available to edit.Źródło

function get_tags_to_edit( $post_id, $taxonomy = 'post_tag' ) {
	return get_terms_to_edit( $post_id, $taxonomy );
}