Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_category_to_edit ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
get_category_to_edit ( $id )
Parametry:
  • (int) $id
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (object)
Zdefiniowane na:
Codex:

Get category object for given ID and 'edit' filter context.Źródło

function get_category_to_edit( $id ) {
	$category = get_term( $id, 'category', OBJECT, 'edit' );
	_make_cat_compat( $category );
	return $category;
}