wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_user_metavalues › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzały3.3.0
get_user_metavalues ( $ids )
Parametry:
  • (array) $ids User ID numbers list.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) of arrays. The array is indexed by user_id, containing $metavalues object arrays.
Zdefiniowane na:
Codex:

Perform the query to get the $metavalues array(s) needed by _fill_user and _fill_many_usersŹródło

function get_user_metavalues($ids) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	$objects = array();

	$ids = array_map('intval', $ids);
	foreach ( $ids as $id )
		$objects[$id] = array();

	$metas = update_meta_cache('user', $ids);

	foreach ( $metas as $id => $meta ) {
		foreach ( $meta as $key => $metavalues ) {
			foreach ( $metavalues as $value ) {
				$objects[$id][] = (object)array( 'user_id' => $id, 'meta_key' => $key, 'meta_value' => $value);
			}
		}
	}

	return $objects;
}