wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_term_link › Filtr WordPress Hooks

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_term_link', $termlink, $term )
Parametry: (2)
  • (string) $termlink The permalink structure for the term's taxonomy.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Term) $term The term object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the permalink structure for a term before token replacement occurs.

Źródło

$termlink = apply_filters( 'pre_term_link', $termlink, $term );