Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.term_link ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'term_link', $termlink, $term, $taxonomy )
Parametry: (3)
  • (string) $termlink Term link URL.
    Wymagane: Tak
  • (object) $term Term object.
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy Taxonomy slug.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the term link.

Źródło

return apply_filters( 'term_link', $termlink, $term, $taxonomy );