Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.category_link ›

Od1.5.0
Przestarzały
apply_filters( 'category_link', $termlink, $term->term_id )
Parametry: (2)
  • (string) $termlink Category link URL.
    Wymagane: Tak
  • (int) $term_id Term ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the category link.

Źródło

$termlink = apply_filters( 'category_link', $termlink, $term->term_id );