Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.author_link ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'author_link', $link, $author_id, $author_nicename )
Parametry: (3)
  • (string) $link The URL to the author's page.
    Wymagane: Tak
  • (int) $author_id The author's id.
    Wymagane: Tak
  • (string) $author_nicename The author's nice name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the URL to the author's page.

Źródło

$link = apply_filters( 'author_link', $link, $author_id, $author_nicename );