Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.author_feed_link ›

Od1.5.1
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'author_feed_link', $link, $feed )
Parametry: (2)
  • (string) $link The author feed link.
    Wymagane: Tak
  • (string) $feed Feed type. Possible values include 'rss2', 'atom'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the feed link for a given author.

Źródło

$link = apply_filters( 'author_feed_link', $link, $feed );