Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.automatic_feed_links ›

Od2.8.0
Przestarzały3.0.0
automatic_feed_links ( $add = true )
Parametry:
  • (bool) $add Optional, default is true. Add or remove links. Defaults to true.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Enable/disable automatic general feed link outputting.Źródło

function automatic_feed_links( $add = true ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', "add_theme_support( 'automatic-feed-links' )" );

	if ( $add )
		add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
	else
		remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 ); // Just do this yourself in 3.0+
}