Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_feed_link ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
the_feed_link ( $anchor, $feed = '' )
Parametry: (2)
 • (string) $anchor The link's anchor text.
  Wymagane: Tak
 • (string) $feed Optional. Feed type. Possible values include 'rss2', 'atom'. Default is the value of get_default_feed().
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the permalink for the feed type.Źródło

function the_feed_link( $anchor, $feed = '' ) {
	$link = '<a href="' . esc_url( get_feed_link( $feed ) ) . '">' . $anchor . '</a>';

	/**
	 * Filters the feed link anchor tag.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param string $link The complete anchor tag for a feed link.
	 * @param string $feed The feed type. Possible values include 'rss2', 'atom',
	 *           or an empty string for the default feed type.
	 */
	echo apply_filters( 'the_feed_link', $link, $feed );
}