Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.category_feed_link ›

Od1.5.1
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'category_feed_link', $link, $feed )
Parametry: (2)
  • (string) $link The category feed link.
    Wymagane: Tak
  • (string) $feed Feed type. Possible values include 'rss2', 'atom'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the category feed link.

Źródło

$link = apply_filters( 'category_feed_link', $link, $feed );