Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.taxonomy_feed_link ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'taxonomy_feed_link', $link, $feed, $taxonomy )
Parametry: (3)
  • (string) $link The taxonomy feed link.
    Wymagane: Tak
  • (string) $feed Feed type. Possible values include 'rss2', 'atom'.
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy The taxonomy name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the feed link for a taxonomy other than 'category' or 'post_tag'.

Źródło

$link = apply_filters( 'taxonomy_feed_link', $link, $feed, $taxonomy );