Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.feed_link ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'feed_link', $output, $feed )
Parametry: (2)
  • (string) $output The feed permalink.
    Wymagane: Tak
  • (string) $feed The feed type. Possible values include 'rss2', 'atom', or an empty string for the default feed type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the feed type permalink.

Źródło

return apply_filters( 'feed_link', $output, $feed );