Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.search_feed_link ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'search_feed_link', $link, $feed, 'posts' )
Parametry: (3)
  • (string) $link Search feed link.
    Wymagane: Tak
  • (string) $feed Feed type. Possible values include 'rss2', 'atom'.
    Wymagane: Tak
  • (string) $type The search type. One of 'posts' or 'comments'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the search feed link.

Źródło

return apply_filters( 'search_feed_link', $link, $feed, 'posts' );