Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.search_link ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'search_link', $link, $search )
Parametry: (2)
  • (string) $link Search permalink.
    Wymagane: Tak
  • (string) $search The URL-encoded search term.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the search permalink.

Źródło

return apply_filters( 'search_link', $link, $search );