Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.day_link ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'day_link', $daylink, $year, $month, $day )
Parametry: (4)
 • (string) $daylink Permalink for the day archive.
  Wymagane: Tak
 • (int) $year Year for the archive.
  Wymagane: Tak
 • (int) $month Month for the archive.
  Wymagane: Tak
 • (int) $day The day for the archive.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the day archive permalink.

Źródło

return apply_filters( 'day_link', $daylink, $year, $month, $day );