Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.page_link ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'page_link', $link, $post->ID, $sample )
Parametry: (3)
  • (string) $link The page's permalink.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id The ID of the page.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $sample Is it a sample permalink.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the permalink for a page.

Źródło

return apply_filters( 'page_link', $link, $post->ID, $sample );