Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_page_link ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( '_get_page_link', $link, $post->ID )
Parametry: (2)
  • (string) $link The page's permalink.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id The ID of the page.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the permalink for a non-page_on_front page.

Źródło

return apply_filters( '_get_page_link', $link, $post->ID );