Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.tag_link ›

Od2.3.0
Przestarzały
apply_filters( 'tag_link', $termlink, $term->term_id )
Parametry: (2)
  • (string) $termlink Tag link URL.
    Wymagane: Tak
  • (int) $term_id Term ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the tag link.

Źródło

$termlink = apply_filters( 'tag_link', $termlink, $term->term_id );