Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_category_id ›

Od0.71
Przestarzały0.71.0
the_category_id ( $echo = true )
Parametry:
  • (bool) $echo Optional. Whether to echo the output. Default true.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Zobacz:
Powrót:
  • (int) Category ID.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns or prints a category ID.Źródło

function the_category_ID($echo = true) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '0.71', 'get_the_category()' );

	// Grab the first cat in the list.
	$categories = get_the_category();
	$cat = $categories[0]->term_id;

	if ( $echo )
		echo $cat;

	return $cat;
}