Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.category_exists ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
category_exists ( $cat_name, $parent = null )
Parametry: (2)
  • (int|string) $cat_name Category name.
    Wymagane: Tak
  • (int) $parent Optional. ID of parent term.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zobacz:
Powrót:
  • (mixed)
Zdefiniowane na:
Codex:

Check whether a category exists.Źródło

function category_exists( $cat_name, $parent = null ) {
	$id = term_exists( $cat_name, 'category', $parent );
	if ( is_array( $id ) ) {
		$id = $id['term_id'];
	}
	return $id;
}