Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.tag_exists ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
tag_exists ( $tag_name )
Parametry:
  • (int|string) $tag_name
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (mixed)
Zdefiniowane na:
Codex:

Check whether a post tag with a given name exists.Źródło

function tag_exists( $tag_name ) {
	return term_exists( $tag_name, 'post_tag' );
}